Flera bra VPN tjänster

Frågan om exakt hur man diskuterar eller definierar en VPN är en som vanligtvis diskuteras bland dagens nätverkskunder och även interaktionsföretag. Om vi tittar på den bokstavliga tolkningen av ord digitalt personligt nätverk kan det hjälpa till att känna igen vad som är och vad som inte är en VPN. Med hjälp av Websters synonymorddefinitioner av delorden bör en VPN ha följande attribut: Digital-specificerad som ” att vara sådan nästan eller väsentligen, men inte i själva verket eller namn.”Som ett resultat är den allra första delen av svaret på vår fråga “Vad är en VPN” att det är något som fungerar som ett trådbundet nätverk, men det är verkligen inte. Exklusiv-definieras som ” av, tillhör eller oroar en viss person eller lag; inte vanligt eller allmänt.”Så en VPN borde vara en där konsumenten har speciell användning av nätverkslänkarna. (Observera att detta skiljer sig från ett säkert nätverk, vilket kan vara ett exklusivt eller offentligt nätverk.). Nätverk-specificerat som ” ett system av datorsystem som gränsar till telefonkablar eller olika andra medel för att dela detaljer.”Detta är målet för en VPN eller någon annan typ av nätverk. VPN diskuteras på detta sätt är ett nätverk modern teknik som ger ägaren möjlighet att dela detaljer med andra på nätet genom en exklusiv, speciell länk som produceras av en metod bortsett från hårda ledningar eller hyrda linjer; i allmänhet med hjälp av webben. Innan webben Kan datorer i olika kontor, städer och till och med nationer bara prata med varandra som människor kunde – via telefonkablar. När kraven för denna typ av kommunikation utvidgades ändrades telefonlinjerna med större volymkablar, som T3-kretsar, men tanken sammanföll. För att Dator A skulle kunna prata med datorsystem B måste det finnas en fysisk kabelanslutning. För säkerhetsfaktorer skulle du säkert vilja se bästa vpn tjänsten till att endast dina 2 datorer utnyttjade den linjen, så du skulle avtala med en leverantör att “hyra” den kretsen. Ändå var denna typ av nätverk dyrt och svårt att bredda, och även svårt för kunden att ha kontroll över. Med tillkomsten av nätet behövde anslutningar inte längre vara fysiska. Så länge varje dator har tillgång till internet kan Detaljer delas med hjälp av regionala ISP-kretsar, över hela nätet, och även till mottagaren på liknande sätt som det var när datorerna bokstavligen fästes. Det är därför som VPN-funktionerna beaktas ett “virtuellt” nätverk; hela anslutningen är inte hårdkopplad. De aspekter av VPN som klargjorts i den här korta artikeln hittills har faktiskt ännu inte pratat om ett någonsin föreliggande problem i dagens världssäkerhet. I ett gammalt Wan-arrangemang kan skyddet av informationsöverföring helt räkna med leverantörens garantier. I dag, ändå, en VPN håller info personlig med hjälp av säkerhet på både skicka ut och även ta emot slutet. Det finns en mängd olika filkrypteringsprotokoll, beroende på vad ett företags krav är, att de behöver interagera med (och som ett resultat vara kompatibla med) och så vidare. Informationen är inte bara krypterad, men den är omslagen, vilket tyder på att den skickas ut i sin egen privata “tunnel” eller länk över nätet. Ingen kan se informationen, och även om de kunde, kan de inte analysera eller ändra den. På detta sätt kan information skickas ut över hela webben utan att vara sårbar för avlyssning eller korruption av dem som ligger utanför VPN. För att skapa ett online personligt nätverk, skulle du säkert behöva bestämma vem som behöver dela information, i vilka instruktioner, och även hur vanligt. Efter du skulle säkert behöva förbereda en lista över de mjukvaru-och hårdvarusystem du för närvarande använder på varje plats. Du kan effektivt behöva göra ändringar för att säkerställa att datorerna kan prata med varandra snabbt. Du kommer också för avsikt att ta hänsyn till hur viktigt det är att dina uppgifter fortsätter att vara säkra, eftersom detta kommer att ha en inverkan på vilken typ av metod du väljer. Att förbereda denna information kommer säkert att få dig upplyst för de samtal du säkert kommer att behöva ha med potentiella leverantörer.