Så blir du en prepperbutik prepper

Till exempel är en läsare av den här bloggen En prepperbutik prepper som inte har någon utomhusutrustning alls. Han ser inget behov av det eftersom han känner sig väldigt säker där han bor och är övertygad om att han inte behöver lagra mat eller vatten. En oro han har är digital säkerhet och cybersäkerhet. För detta ändamål är han en digital prepper som vidtar försiktighetsåtgärder mot online-angripare, identitetstjuvar och cyberintrångare. Han har ett antal lager till sin säkerhet, inklusive lagrade säkerhetskopior i EMP-säkra väskor, brandväggskryptering, tokengeneratorer för lösenordsåtkomst och ett datorsystem utanför nätet, om han skulle behöva fungera utan ström och utan ett fungerande internetnätverk. Detta är bara ett av de många nischfält jag har stött på som preppers identifierar sig med. Men låt oss ta en titt på några andra: